MESLEK TÖRESİ
PYD ÜYELİK YÖNETMELİĞžİ (PYD -Y - 01)'DE MADDE-2 OLARAK YER ALMAKTADIR

Proje yönetimi alanında çalışŸanlar, mesleğin uğraşŸ alanı içinde - ister kamu sektörü, ister özel sektör olsun - dolaylı ya da dolaysız olarak, toplumun tüm üyelerinin yaşŸam niteliğini etkilerler. Bu nedenle Proje Yöneticileri, birlikte görev yaptıkları ekip üyelerinin, meslektaşŸlarının, çalışŸanlarının, projenin paydaşŸlarının ve halkın güvenini kazanmak ve bu güvenin devamını sağlamak üzere mesleklerini, aşŸağıda belirlenen ilkelerden sapmadan yürütmekten sorumludurlar. Dernek üyeleri, üye olmakla bu ahlak kurallarına uyacağını taahhüt etmişŸ olur:

İlke 1: Proje yöneticileri kişŸisel ve mesleksel çalışŸmalarında yüksek ahlak standartlarını muhafaza edecekler ve;

DavranışŸlarının sorumluluğunda ve bilincinde hareket edecekler,


Eğitim veya deneyim ile ehliyet kazanmadan ya da ilgili niteliklerini işŸverenine, ekibine, proje paydaşŸlarına tam olarak açıklamadan projeleri üstlenmeyecek ve sorumluluğunu almayacaklar,


Mesleksel yeteneklerinin güncelliğini korumak üzere çaba gösterecekler, kişŸisel eğitim ve gelişŸmenin sürekliliğinin önemini her zaman gözönünde bulunduracaklar,


Mesleğin bütünlüğünü ve itibarını, ağırbaşŸlı davranışŸlar göstererek koruyup gelişŸtirecekler,


Mesleğin ilkelerini destekleyecek, meslekdaşŸlarını ve çalışŸma arkadaşŸlarını bu ilkelere göre davranmaları için teşŸvik edecekler,


Faaliyetlere aktif olarak katılarak, meslekdaşŸlarını ve çalışŸma arkadaşŸlarını katılmaya teşŸvik ederek meslek örgütünü kollayacaklar,


İşŸin yapıldığı ülkenin yasalarına uyacaklardır.


İlke 2: Proje yöneticileri mesleklerini yürütürken; Bir yandan proje maliyetini düşŸürmeye çalışŸırken, bir yandan da azami verimliliği sağlamak üzere gerekli proje liderliğini yürütecekler,


Proje planında açıklandığı biçimde kalite, maliyet ve program hedeflerine ulaşŸmak üzere çağdaşŸ proje yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanacak ve uygulayacaklar,


Tüm proje ekibi üyelerine, meslekdaşŸlarına, çalışŸma arkadaşŸlarına ırk, din, cinsiyet ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin eşŸit ve adil davranacaklar,


Proje ekibi üyelerinin fiziksel ve zihinsel olarak zarar görmelerini engellemek üzere gerekli önlemleri alacaklar,


Proje ekibi üyelerine uygun çalışŸma koşŸulları ve olanakları sağlayacaklar,


İşŸin yürütülmesi sırasında dürüst eleşŸtirilere açıp olup teşŸvik edecek, önerecek ve diğerlerinin işŸe katkılarına gerekli saygıyı gösterecekler,


Proje ekibi üyelerine, meslekdaşŸlarına ve çalışŸanlarına mesleksel gelişŸimlerinde yardımcı olacaklardır.


İlke 3:
Proje yöneticileri işŸvereni ve proje paydaşŸları ile olan ilişŸkilerinde; Mesleksel ya da işŸ konularında işŸvereni ve müşŸterilerinin güvenilir bir temsilcisi ya da vekili gibi davranacaklar,


İşŸverenin ya da müşŸterilerinin işŸ ilişŸkilerine ya da teknik bilgilerine ait sırları, çalışŸtığı sürece ya da daha sonra kendileri tarafından açıklanıncaya kadar sır olarak saklayacaklar,


Her hangi bir meslek kurumuna ya da kamu kurumuna üye olduğunda ya da bunlarla temas içinde olduğunda ya da her hangi bir çıkar çatışŸması yaratabileceğini düşŸündükleri durumlarda işŸverenine ya da proje müşŸterisine bilgi verecekler,


İşŸvereni ve müşŸterisi ile işŸ ilişŸkileri bulunan kurumlardan, kişŸilerden dolaylı ya da dolaysız olarak değerli nitelendirilebilecek hediye, ödeme, ya da hizmet kabul etmeyecek ve önermeyecekler,


Proje kalitesini, maliyetini ve programını rapor ederken dürüst ve gerçekçi olacaklardır.


İlke 4: Proje yöneticileri topluma karşŸı sorumluluklarını yerine getirirken; Halkın güvenliğini, sağlığını ve refahını gözetecek ve halkın çıkarının kötüye kullanılmasına karşŸı açıkça karşŸı çıkacaklar,


Proje yönetim mesleği ve ortaya koyduğu işŸlerle ilgili olarak halkın bilgisini ve takdirini artırma yollarını arayacaklar,


Çevre kirliliği ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına karşŸı duyarlı olacaklardır.


Derneğe Üye olmak için başŸvurarak GirişŸ Beyannamesini dolduranlar Meslek Töresine uymayı taahhüt etmek zorundadır.
Paylaş :
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Dernek Üyeliği
Etkinlik Takvimi
   Mayıs 2019   
Pzt Sal Çrş Prş Cum Cts Paz
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
PYD Twitter
Sponsorlarımız